Energetski pregled je, ne glede na obseg in tip, za podjetje pomemben korak. Odločitev za izvedbo temelji na želji po izboljšani energetski učinkovitosti, zmanjševanju porabe energije in s tem povezanimi pozitivnimi vplivi na okolje.

Kaj predstavlja energetski pregled?

Energetski pregled je sistematični pregled, analiza rabe in porabe energije v stavbi, sistemu, kompleksu ali organizaciji. Cilj energetskega pregleda je identifikacija energijskih tokov in potencial energetsko učinkovitih ukrepov, kateri se tudi ekonomsko ovrednotijo. Celoten postopek in ugotovitve se zabeležijo v poročilo in povzamejo v predstavitvi za vodstvo podjetja.

ČEMU JE energetski pregled NAMENJEN?

Energetski pregled je namenjen pripravi predlogov za učinkovito rabo energije ter povečanju ozaveščenosti in informiranosti uporabnikov o pravilnem ravnanju z energijo v mikro, malih, srednje velikih in velikih podjetjih. Pregled vključuje oceno trenutnega stanja oskrbe z energijo in njene porabe, določanje možnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije, analizo tehnične in ekonomske izvedljivosti teh ukrepov ter oceno dosegljivih prihrankov in potrebnih naložb. Na podlagi energetskega pregleda se nato pripravi program za izvedbo predlaganih ukrepov.

Postopek?

  1. Zahteve in pričakovanja s strani naročnika
  2. Preliminarni sestanek
  3. Zbiranje podatkov
  4. Ogled, intervjuji in meritve
  5. Analize
  6. Izdelava poročila
  7. Zaključni sestanek in predstavitev

VELIKE DRUŽBE

Velike gospodarske družbeVelika družba je družba, ko: povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250, čisti prihodki od prodaje presegajo 40.000.000 eurov, in vrednost aktive presega 20.000.000 eurov. (55. člen, ZGD-1) izvajajo obnovo energetskega pregleda vsaka 4 leta.

Pravilnik

Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki velja od dne 9.6.2016 v 12.členu določa:
Velike gospodarske družbeVelika družba je družba, ko: povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250, čisti prihodki od prodaje presegajo 40.000.000 eurov, in vrednost aktive presega 20.000.000 eurov. (55. člen, ZGD-1) opravijo energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.”