%

Znižanje izpustov toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2030

%

Strošek električne energije pri elektromotorjih (3% predstavlja nakup)

%

Delež rabe energije za ogrevanje v stanovanjskih stavbah

%

Energijska odvisnost Evropske unije

Energetski pregledi in storitve

Telefon

01 583 73 72

E-pošta

info@energetski-pregled.si

Povpraševanje

Obrazec za povpraševanje

Naše prednosti?

Pri izvajanju vseh vrst energetskih pregledov sodelujejo certificirani energetski managerji (EUREM) in strokovnjaki s področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva in arhitekture.

 

Izkušnje imamo na področju industrije, javnih in stanovanjskih stavb.

Najboljše in optimalne rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti vaše stavbe ali industrijskega procesa, iščemo neodvisno na trgu.

 

Za specifične aplikacije že v fazi pregleda vključimo eno ali več specializiranih podjetij, s ciljem pridobiti objektivno oceno.

Ne predlagamo rešitev, ki bi bile v interesu našega podjetja ali povezanih družb.

Pred izvedbo energetskega pregleda lahko podpišemo pogodbo o zaupnosti in vsi pridobljeni podatki se temu primerno tudi obravnavajo.

 

Kakršnihkoli pridobljenih podatkov v fazi pred, med in po energetskem pregledu ne posredujemo tretji osebi.

Za doseganje najboljši rezultatov v postopku energetskega pregleda, izvajamo meritve s profesionalno merilno in snemalno opremo. Izvajamo termovizijo z IR kamero, električne meritve s prenosnimi analizatorji električne energije in tokovnimi kleščami.

Kako do prihrankov?

Vzpostavitev meritev

Implementacija meritev električne energije na glavnem dovodu in po segmentih: razsvetljava, industrijski proces, KGH, TSV, IT oprema ipd.

Korekcija osnov

Glede na pridobljene podatke iz meritev spremenimo čas zagona določenih naprav, ponoči izklapljamo klimatske naprave ipd.

Avtomatizacija in regulacija

Implementacija frekvenčnih pretvornikov, senzorjev gibanja, krmilnikov ipd.

Nadzor in vzdrževanje

Ciljno spremljanje rabe energije, analiza mesečnih poročil, primerjava energijski kazalcev ipd.

Telefon

01 583 73 72

E-pošta

info@energetski-pregled.si

Povpraševanje

Obrazec za povpraševanje

Pogosta vprašanja

Kakšne prihrane lahko garantirate?
Velikost prihrankov je predvsem odvisna od stanja vaše opreme, profila delovanja te opreme in tudi cen energentov v prihodnosti. Da bi določili velikost prihrankov, moramo naprej izvesti razširjeni energetski pregled vaše stavbe ali industrijskega procesa.
Želimo analizirati samo del proizvodnega procesa - priprava tehnološke vode. Je to izvedljivo?
Svetujemo vam, da izvedete preliminarni energetski pregled. Ta osnovni energetski pregled, vam bo služil kod izhodišče za podrobnejše analiziranje in iskanje prihrankov. Če že izvajate meritve in veste, da priprava/hlajenje tehnološke vode resnično predstavlja velik del rabe vaše energije, potem vam lahko podrobneje analiziramo tudi samo ta proces.
Zanima nas kje v našem kompleksu proizvedemo največ jalove energije. Kaj predlagate?
Induktivna jalova energije se v praksi večinoma proizvaja pri elektromotorskih pogonih in indukcijskih pečeh. Da bi natančneje določili kateri so ti motorji oz. porabniki in koliko jalove energije proizvedejo, vam lahko izvedemo meritve električne energije s prenosnim analizatorjem električne energije. Po potrebi vam lahko tudi svetujemo velikost in lokacijo kompenzacijske naprave. Analiziramo vam lahko tudi harmonske komponente oz. THD motnje.
Kaj predlagate kot prvi korak k trajnostnem (ESG) pristopu podjetja?

Trajnostni prostop je široko področje, ki pokriva praktično vse vidiki oz. oddelke podjetja. Naš fokus je energija in sredstav/resursi in v tem kontekstu predlagamo:

  1. Izvedba razširjenega energetskega pregleda
  2. Izračun ogljilnega odtisa družbe po GHG protokolu (če je to zahteva kupcev)
  3. Izdelava energetske politike (Energy Policy), katero potrdi vodstvo podjetja

Glede na zgornje aktivnosti (predvsem zaključki energetskega pregleda) predlagamo nekaj ali večina od naslednjih korakov:

  1. Določitev osebe v podjetju, ki aktivno upravlja energijo podjetja. Če podjetje nima zadosti človeških virov, se lahko vključimo tudi mi s periodičnimi ogledi, analizami in predlaganimi ukrepi (energetski management).
  2. Implementacija strojne in programske opreme za spremljanje in analizo rabe energije, ki omogoča tudi poročanje
  3. Analiza vseh možnih načinov financiranja in shem subvencijoniranja
  4. Izvedba priporočenih ukrepov
  5. Aktivno spremljanjem energije in verifikacije prihrankov